Miss Philipsen

Retuschering av barn?!

Annonser
Först måst jag fråga, vad tycker du om retuschering?

Jag tycker det är så fel, vad gör det om barnen är snuviga, har blåmärken, eller ytliga sår? Barn är barn, för gudsskull! Okej, de gör inget utan föräldrarnas tillstånd men.. vill du ha en bild, fast du vet att den hade en finne då men att den är borttagen bara för att göra om oss, finare. Jag tycker inte det är rätt, vi visar mer för barnen ”att man inte duger som man är”. Så jag tycker det är fel.

Annonser

Annonser